Aandachtspunten bij hijswerkzaamheden

 • Wat is het gewicht en wat zijn de afmetingen van de last?
 • Over welke afstand dient de last verplaatst te worden (‘hart kraan – hart last’)?
 • Hoe is de bereikbaarheid van de locatie? Zijn er obstakels, zoals ‘straatmeubilair’ of (hoog-) spanningsleidingen)?
 • Is er voldoende opstelruimte voor de kraan (globaal 13x8 mtr.)?
 • Wat is de ondergrond t.a.v. stempeldruk? Is er sprake van ondergrondse leidingen?
 • Dient er buiten het zicht van de machinist gewerkt te worden?
 • Zijn er hijsvoorzieningen aanwezig?
 • Welke hulpmiddelen zijn noodzakelijk (kubel, werkmansbak, pallethaak, portofoon, e.d.)?
 • Wordt er over gebouwen gehesen? Zijn daarin mensen aanwezig?
 • Hoe is de communicatie tussen machinist en ‘aanpikker’ geregeld?
 • Worden de juiste hand- en armseinen gebruikt?
 • Is valbeveiliging noodzakelijk?
 • Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt (PBM’s)?
 • Wordt de werklocatie afgezet?
 • Vinden werkzaamheden op de openbare weg plaats? Houd dan rekening met een ontheffingsaanvraag en precario. Meerdere gemeenten stellen inrichtingseisen aan hijswerkzaamheden op de openbare weg!

 

Onderstaand bestand bevat verschillende technische en schematische specificaties van ons mobiele kranenbestand (type- en vormfouten voorbehouden).
[Mobiele kraanspecificaties]

Hijsen en heffen:
[Hand- en armseinen]
[LMRA: ‘Laatste Minuut Risico Analyse]

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. De mogelijkheden zijn legio en tijdens persoonlijk overleg kunnen wij gericht antwoord geven op uw vragen (T 072-5052344 – E info@winder.nl).