SPECIAAL TRANSPORTACTIVITEITEN

Eén van onze sterke punten is de jarenlange ervaring die wij hebben opgebouwd in het vervoer van speciale, bijzondere objecten. Het betreft hoge, lange, brede en/of schadegevoelige zendingen die niet zozeer door zeer zwaar materieel als wel flexibel c.q. functioneel materieel vervoerd moeten worden.

Niet snel zullen wij schrikken van het verzoek om materialen te vervoeren die buiten de afmetingen van het voertuig vallen of misschien wel hangend vervoerd moeten worden. Verschillende hulpstukken (schuine jukken, rongen-bovenbouw, uitneembare vloeren, en dergelijke) kunnen hierbij ingezet worden.

Transportontheffing

Een belangrijk aspect bij deze activiteiten is dat vaak een vervoersontheffing bij de wegbeheerder (het rijk, provincie of gemeentelijke overheden) aangevraagd moet worden. In meerdere gevallen zijn onze voertuigen voorzien van doorlopende ontheffingen, zodat een aanvraagprocedure niet voor vertraging hoeft te zorgen. Houdt u er wel rekening mee dat een ontheffingverstrekking meerdere dagen op zich kan laten wachten.

Transportbegeleiding

Afhankelijk van de aard van de zending kan het gebeuren dat de verstrekker van de vervoersontheffing vereist dat het transport begeleid wordt door één of twee transportbegeleidingsvoertuigen. Deze voertuigen zijn opvallend geel gekleurd en dragen ervoor zorg dat het overige verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt van het transport en dat dit veilig plaatsvindt. Vanzelfsprekend zijn de chauffeurs die deze voertuigen bemannen ervaringsdeskundig en in het bezit van een erkend Transportbegeleidingscertificaat.

Specialisten in horizontaal & verticaal vervoer