AANDACHTSPUNTEN BIJ HIJSWERKZAAMHEDEN

 • Wat is het gewicht en wat zijn de afmetingen van de last?
 • Over welke afstand dient de last verplaatst te worden (‘hart kraan – hart last’)?
 • Hoe is de bereikbaarheid van de locatie? Zijn er obstakels, zoals ‘straatmeubilair’ of (hoog-) spanningsleidingen)?
 • Is er voldoende opstelruimte voor de kraan (globaal 13×8 mtr.)?
 • Wat is de ondergrond t.a.v. stempeldruk? Is er sprake van ondergrondse leidingen?
 • Dient er buiten het zicht van de machinist gewerkt te worden?
 • Zijn er hijsvoorzieningen aanwezig?
 • Welke hulpmiddelen zijn noodzakelijk (kubel, werkmansbak, pallethaak, portofoon, e.d.)?
 • Wordt er over gebouwen gehesen? Zijn daarin mensen aanwezig?
 • Hoe is de communicatie tussen machinist en ‘aanpikker’ geregeld?
 • Worden de juiste hand- en armseinen gebruikt?
 • Is valbeveiliging noodzakelijk?
 • Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt (PBM’s)?
 • Wordt de werklocatie afgezet?
 • Vinden werkzaamheden op de openbare weg plaats? Houd dan rekening met een ontheffingsaanvraag en precario. Meerdere gemeenten stellen inrichtingseisen aan hijswerkzaamheden op de openbare weg!
 • Mocht u behoefte hebben aan specifieke uitgebreide en ‘dedicated’ logistieke regiediensten, of wilt u aansluiten bij samenwerkende partijen? Dan kunt u eens overwegen om ons zusterbedrijf Winder Logistiek BV te benaderen (T 072-5410086).

Onderstaand bestand bevat verschillende technische en schematische specificaties van ons mobiele kranenbestand (type- en vormfouten voorbehouden).
[Mobiele kraanspecificaties]

Hijsen en heffen:
[Hand- en armseinen]
[LMRA: ‘Laatste Minuut Risico Analyse]

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. De mogelijkheden zijn legio en tijdens persoonlijk overleg kunnen wij gericht antwoord geven op uw vragen (T 072-5052344 – E info@winder.nl).

Specialisten in horizontaal & verticaal vervoer